Website số 1 về Khoa Học Thôi Miên tại Việt Nam

188F7313-CB29-4662-8199-DCCAEA77537D

10 mô hình kịch bản thôi miên hồi quy phổ biến cho các mục đích trị liệu

Đánh giá bài viết

Mô hình tìm kiếm nguyên nhân


Kịch bản tập trung vào việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề hoặc hành vi không mong muốn trong quá khứ. Thông qua thôi miên hồi quy, thân chủ có thể khám phá và hiểu rõ nguyên nhân và định hướng để thay đổi và phục hồi.

Mô hình thay đổi tư duy và niềm tin


Kịch bản tập trung vào việc thay đổi tư duy, niềm tin và quan điểm tiêu cực trong tâm trí của thân chủ. Bằng cách sử dụng thôi miên hồi quy, người thực hiện có thể giúp thân chủ thay đổi những suy nghĩ và niềm tin hạn chế và thay thế bằng những suy nghĩ và niềm tin tích cực.

Mô hình tái cấu trúc kỷ niệm


Kịch bản tập trung vào việc tái cấu trúc lại các kỷ niệm trong quá khứ của thân chủ để giúp họ tìm ra những cách nhìn mới, kết nối lại với những trạng thái tích cực và tạo ra sự thay đổi và phục hồi.

Mô hình kết nối với nguồn năng lượng tích cực


Kịch bản tạo ra một môi trường để thân chủ kết nối với nguồn năng lượng tích cực bên trong mình. Bằng cách sử dụng thôi miên hồi quy, thân chủ có thể tìm thấy sự cân bằng và lấy lại sự mạnh mẽ và tự tin của họ.

Mô hình truyền cảm hứng và định hướng


Kịch bản tập trung vào việc truyền cảm hứng, định hướng và khám phá tiềm năng của thân chủ. Thông qua thôi miên hồi quy, thân chủ có thể tạo ra một tương lai tươi sáng và mục tiêu rõ ràng và nhận được động lực và hướng dẫn để đạt được thành công.

Mô hình

Mô hình giải phóng và phục hồi


Kịch bản tập trung vào việc giải phóng và phục hồi những trạng thái tích cực và sức mạnh bên trong của thân chủ. Bằng cách sử dụng thôi miên hồi quy, thân chủ có thể giải phóng những trạng thái tiêu cực và nhận lại sự tự do và niềm vui trong cuộc sống.

Mô hình đối thoại nội tâm


Kịch bản tạo ra một cuộc đối thoại nội tâm sâu sắc và tương tác giữa các khía cạnh khác nhau của thân chủ. Bằng cách sử dụng thôi miên hồi quy, thân chủ có thể khám phá và tìm hiểu sâu hơn về bản thân và tạo ra sự kết nối và hiểu biết nội tâm.

Mô hình chữa lành và hòa giải


Kịch bản tập trung vào việc chữa lành và hòa giải những tổn thương trong quá khứ của thân chủ. Bằng cách sử dụng thôi miên hồi quy, thân chủ có thể tìm thấy sự chữa lành và hòa giải, đạt được sự thư thái và hạnh phúc.

Mô hình kích thích sáng tạo


Kịch bản tạo ra một môi trường kích thích sáng tạo và khám phá bên trong thân chủ. Bằng cách sử dụng thôi miên hồi quy, thân chủ có thể khám phá và phát triển tiềm năng sáng tạo của mình.

Mô hình thay đổi hành vi và thói quen


Kịch bản tập trung vào việc thay đổi hành vi và thói quen không mong muốn và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của thân chủ. Bằng cách sử dụng thôi miên hồi quy, thân chủ có thể tìm hiểu và thay đổi những hành vi và thói quen không lành mạnh và tạo ra những hành vi mới tích cực.

Bạn có thể cũng quan tâm

nhà thôi miên

Trở thành nhà thôi miên như thế nào??

pinocchio-31-7-1read-only-15961128878031967811445

Cách để lời nói của bạn có sức mạnh thôi miên

Scroll to Top