Website số 1 về Khoa Học Thôi Miên tại Việt Nam

935A1265-956A-4100-8064-50778087C404

Ám thị và Gợi ý – trong thôi miên

Đánh giá bài viết

Trình độ, tính chuyên nghiệp của nhà thôi miên sử dụng Ám thị và nhà thôi miên sử dụng Gợi ý khác xa nhau.

Ám thị

Ám thị ( Hán Việt là che mắt ) hàm ý là đưa ra một đề nghị mà đối tượng sẽ có xu hướng đồng ý mà không hiểu tại sao, hoặc đồng ý một cách tự động

Gợi ý

Còn gợi ý là đưa ra một đề nghị và đối tượng có quyền ( có khả năng ) quyết định đồng ý hay không đồng ý với đề xuất đó.

Ám thị

Trong thôi miên nhà thôi miên thường đưa ra các đề nghị và người thụ cảm sẽ đồng ý, ít khi lời đề nghị không được đồng ý. Bởi vì trong trạng thái thôi miên thì khả năng phán đoán, ra quyết định của người thụ cảm bị suy yếu. Cho nên các nhà thôi miên có xu hướng coi Ám thị và Gợi ý là đồng nhất với nhau. Nhưng kỳ thực thì không phải như vậy.

Một nhà thôi miên chuyên nghiệp sẽ tôn trọng người thụ cảm, và một người thụ cảm có lòng tự trọng cao, có nhiều trải nghiệm cuộc sống và có khả năng nhận thức tốt sẽ chỉ chấp nhận các Gợi ý, và dễ từ chối các Ám thị.

Trong khi những người trẻ, những người có ít trải nghiệm, thì lại dễ có xu hướng chấp nhận tự động các Ám thị.

Ví dụ để phân biệt

Chúng ta dùng ví dụ sau để phân biệt giữa Ám thị và Gợi ý, và cũng để hiểu tại sao một số người chấp nhận Ám thị, trong khi phần lớn chỉ chấp nhận sự Gợi ý.

Ví dụ, trong việc thực nghiệm quên tên , giữa Ám thị và Gợi ý sẽ như sau :

Ám thị : Nhà thôi miên tuyên bố : Tôi sẽ làm bạn quên tên của mình … Tôi đếm đến 3 bạn sẽ quên tên của mình … 1..2..3.. tên của bạn biến mất.

Gợi ý : Nhà thôi miên đề nghị : Bạn có muốn quên tên của mình không ? … Nếu bạn muốn thì chỉ cần làm theo hướng dẫn đơn giản của tôi … Hãy tưởng tượng trước mặt bạn là tấm bảng tâm trí, trên đó có viết tên của bạn ( giả sử tên HƯNG ) … bây giờ khi tôi đến ngược từ 4 đến không, Bạn sẽ lần lượt xoá các chữ cái đi … 4 bạn đã xoá chữ cái đầu tiên … 3 xoá chữ thứ hai …2 xoá đi …1 xoá hết …0 tên của bạn biến mất khỏi tấm bảng tâm trí của bạn … bạn không nhìn thấy tên mình trong tâm trí của bạn nữa.

Đó là sự khác nhau giữa Ám thị và Gợi ý, đó là một sự khác biệt lớn lao. Nhà thôi miên dễ dàng sử dụng Ám thị nhưng phải là một nhà thôi miên nghiêm túc, tôn trọng, đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn cho người thụ cảm. Phải có một hiểu biết sâu sắc về bản chất của thôi miên, có khả năng sử dụng ngôn ngữ thôi miên tốt mới có thể sử dụng Gợi ý trong các trường hợp. Và cũng chỉ những nhà thôi miên có khả năng sử dụng Gợi ý mới có thể tiếp cận với tất cả mọi người trong thôi miên.

Bạn có thể cũng quan tâm

nhà thôi miên

Trở thành nhà thôi miên như thế nào??

pinocchio-31-7-1read-only-15961128878031967811445

Cách để lời nói của bạn có sức mạnh thôi miên

Scroll to Top