Website số 1 về Khoa Học Thôi Miên tại Việt Nam

ngaduong

2E13637A D003 4367 BA29 C04ED8E5FD78

Một trò đùa làm thay đổi cuộc đời

Chúng ta không thể biết một sự kiện nhỏ có thể đưa cuộc đời của một con người đi đến đâu. Bởi vì khi bạn nhìn thấy cách tâm trí chúng ta tương tác với các sự kiện thì bạn sẽ hiểu ra rằng ý nghĩ “Làm chủ cuộc đời” kỳ thực là một ảo tưởng của con người.

Scroll to Top