Website số 1 về Khoa Học Thôi Miên tại Việt Nam

Prana

818C4789 6343 467B B849 A540513A1862

Những nhà thôi miên hiện đại xuất sắc nhất đều vô tình dùng các động lực của thôi miên cổ điển .

Thôi miên cổ điển với các động lực thôi miên khác thường như : sức mạnh từ ánh mắt, Tư khí động vật ( Mesmerism ) hay Khí, Prana, ảnh hưởng bởi tư tưởng hay sóng não, …các phương pháp làm ngủ cũng vì thế mà rất khác thường, nhưng hàng nghìn năm lịch sử đã chứng minh sức mạnh của các phương thức thôi miên này. Đó là những động lực thôi miên vô cùng mạnh mẽ đến từ những luyện tập kiên trì và có căn cứ của các nhà thôi miên, các khí công sư, các Yogin, các thầy tế, …..

5 franz mesmer german physician science source 1

Thuật Thôi miên Mesmer.

Bác sĩ phẫu thuật người Scotland James Braid được coi là người khai sinh ra thôi miên hiện đại như những gì chúng ta thấy ngày này, ông cũng là người đầu tiên dùng thuật ngữ Ngủ để nói về trạng thái thôi miên. Các kỹ thuật của thôi miên hiện đại bao gồm việc dùng lời nói, hoặc kích thích vào các giác quan của con người để tạo ra một trạng thái mà trong đó vắng mặt ý thức, chúng ta gọi là trạng thái xuất thần hay trạng thái thôi miên. Đây là một trạng thái lành mạnh, và có thể được dùng để phục vụ cho cách mục đích của con người. Trạng thái thôi miên có thể giảm bớt các cơn đau, làm cho thần kinh được nghỉ ngơi, cơ thể tái lập sự cân bằng,…

Scroll to Top